online kampane

Online kampaň je proces v rámci ktorého spolupracujeme s klientom tak, aby sme dospeli k jeho spokojnosti a pozitívnym obchodným výsledkom. Hlavným cieľom online kampaní je aby Vás zákazníci ľahko našli, aby ich reklamy zaujali, zvýšili návštevnosť stránok a tak premenili návštevníkov na zákazníkov.

Ponúkame

  • Vypracovanie plánu, stratégie a optimalizácie reklamných kampaní
  • Vyhodnocovanie návratnosti investície do kampaní
  • Návrh média plánov
  • Návrh a tvorba grafických podkladov
  • Budovanie dobrého mena značky

Využívame

  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Google Webmaster Tools
  • seoMOZ
  • Hootsuite
Google Analytics / Google AdWordsHootSuiteSEOmoz